BENOEMING EN OFFICIELE AANTREDING EILANDSRAAD LEDEN

Kralendijk –  Vandaag zijn de verkozen en benoemde Eilandsraad leden officieel aangetreden. Het centraal stembureau van het openbaar lichaam Bonaire heeft de eilandsraadsleden benoemd aan de hand van de verkiezingsuitslag die vastgesteld is tijdens de openbare zitting van 23 maart.

De volgende Eilandsraad leden werden 28 maart 2023 om 19.00 uur benoemd:

  • De heer C.C.A. Abraham
  • De heer D.M.D. Crestian
  • Mevrouw R.M. Hellburg-Makaai
  • Mevrouw S.B. Chirino-Felida
  • De heer B.R. Dirksz
  • De heer P.J. Kroon
  • De heer H.M. Thielman
  • De heer H.J.P.J.T. Wout
  • Mevrouw D.E. Coffie

Als een kandidaat bij de verkiezing benoemd is, wordt beoordeeld of de benoemde kandidaat kan worden toegelaten als lid van de eilandsraad. Er wordt dan gekeken of er wordt voldaan aan de vereisten voor het lidmaatschap. Ook wordt er beoordeeld of er geen nevenactiviteiten worden vervuld die niet samen gaan met het lidmaatschap van de eilandsraad. Tevens dient een oordeel gedaan te worden over het verloop van de verkiezing. Dit onderzoek wordt geloofsbrievenonderzoek genoemd.

Na afronding van de geloofsbrievenonderzoek is de eed dan wel belofte door de Eilandsraad leden afgelegd