PUBLICATIE GEREGISTREERDE PARTIJNAMEN OP DE KANDIDATENLIJST VOOR DE VERKIEZINGEN 15 MAART 2023

Kralendijk – De partijen die hun naam als aanduiding op de kandidatenlijst hebben geregistreerd voor de verkiezingen van 2023 zijn bekend. Middels dit persbericht wordt de volledige lijst als bijlage gepubliceerd.

Lokale politieke partijen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan eilandsraadsverkiezingen, dienen zich onder deze aanduiding tet laten registreren bij het centraal stembureau van het eiland. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan. De registratie blijft geldig voor de navolgende verkiezingen, totdat de partij niet meer bestaat, bij rechterlijke uitspraak verboden is verklaard of voor de laatstgehouden eilandsraadverkiezing geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

De mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren voor de komende eilandsraadverkiezing is gesloten op maandag 19 december 2022. Voor deze registratie is elke groepering tijdig aangeschreven deze voor de gestelde deadline in te dienen. De complete kandidatenlijsten voor alle partijen dienen uiterlijk 30 januari 2023 te zijn ingeleverd.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij:

Burgerzaken
Kaya Neerlandia 40
+599 715 5314
burgerzaken@bonairegov.com