RONSELEN VAN VOLMACHTSTEMMEN IS STRAFBAAR

Kralendijk – De komende verkiezingen van 15 maart mogen kiezers bij volmacht stemmen. Stemgerechtigden die op 15 maart niet zelf kunnen stemmen, kunnen iemand anders een volmacht verlenen. Het is strafbaar om kiezers persoonlijk te benaderen voor het afgeven van een volmacht.

Volgens de kieswet is het voortdurend aanspreken of persoonlijk benaderen van kiezers zodat zij een onderhandse volmacht afgeven verboden. Het ronselen van volmacht stemmen is in strijd met de kieswet en dus strafbaar. De kiezer moet namelijk zelf bepalen of deze bij volmacht wil stemmen en wie zij daarvoor willen machtigen. Degenen die onheus worden benaderd voor het verwerven van volmachtstemmen kunnen hiervan aangifte doen bij de politie.

Voor de kiezers die fysiek niet in staat zijn om te gaan stemmen, maar wel graag willen stemmen is stemmen bij volmacht een mogelijkheid. Via een volmacht kunnen zij een gemachtigde voor hen laten stemmen. Alleen inwoners die een stempas hebben ontvangen, kunnen worden gemachtigd. Op de achterkant van de stempas kan de naam ingevuld worden van de gemachtigde. Schriftelijk machtigen is ook mogelijk. Dit kan uiterlijk tot 10 maart worden gedaan bij de afdeling Burgerzaken.

Kijk voor meer informatie over het stemmen met volmacht op ons website www.bonairestemt.nl