Toegankelijkheid

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van het OLB gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.
 

Toegankelijkheidsverklaring

Het openbaar lichaam Bonaire streeft ernaar om de online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Deze website www.bonairegov.com is nog niet helemaal toegankelijk. We hebben de eerste maatregelen genomen en er staat een toegankelijkheidsonderzoek gepland. Bij veranderingen passen wij deze pagina aan. 

Wij werken continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. De webredactie toetst content voor publicatie op toegankelijkheid en voert ook periodieke controles uit.