Intro


Op donderdag 6 juni 2024 kiezen we de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Het Europees Parlement neemt beslissingen die van invloed kunnen zijn op Nederland. En daarmee ook op Bonaire. Met jouw stem heb je dus invloed op de toekomst van Nederland en Bonaire. Daarom is het belangrijk om te gaan stemmen.

Wie mogen stemmen

Het openbaar lichaam heeft van tevoren bepaald welke personen mogen stemmen voor de verkiezingen. Dit staat in de Kieswet. Je mag stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement als:
je 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024.
je de Nederlandse nationaliteit hebt.
je op 23 april 2024 ingeschreven stond als inwoner van Bonaire.
je niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Stempas

Je ontvangt jouw stempas per post in de week van 23 mei. Je krijgt jouw stempas op het adres waar je op 23 april 2024 stond ingeschreven. Bewaar jouw stempas goed. Je hebt deze nodig om te kunnen stemmen.

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd

Dan kun je vanaf 24 mei een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken met het formulier ‘vervangende stempas’.
Download hier het formulier vervangende stempas.
Aanvragen kan op twee manieren:
1. Vul het formulier ‘vervangende stempas’ in en stuur het op naar: verkiezingenbonaire@bonairegov.com . Het ingevulde formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij de afdeling burgerzaken ingeleverd zijn.
2. Ga langs bij de afdeling Burgerzaken, Kaya Neerlandia 40. Neem het ingevulde formulier mee. Openingstijden maandag t/m donderdag van 8:00 tot 15:00 uur. Aan de balie van Burgerzaken kun je tot woensdag 5 juni, 12:00 uur, een vervangende stempas ophalen. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Identiteitsbewijs

Neem jouw stempas en jouw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
Een identiteitsbewijs is:
- een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of sédula
Je kunt stemmen met jouw identiteitsbewijs als dat op 6 juni 2024 niet meer dan 5 jaar verlopen is. Kijk bij ‘geldig tot’ op jouw identiteitsbewijs. Alle datums vanaf 7 juni 2019 zijn goed.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen

Is jouw identiteitsbewijs kwijt of gestolen? Dan mag je ook stemmen met een proces-verbaal van de politie over de vermissing van jouw identiteitsbewijs. Of met een verklaring van vermissing die je van het openbaar lichaam hebt gekregen. Je laat dan het proces-verbaal zien, of de verklaring van het openbaar lichaam. Je laat daarbij ook een pasje zien waarop jouw naam en een foto staan. Bijvoorbeeld een pasje van je werk.

Iemand anders voor jou laten stemmen

Kun of wil je niet zelf naar het stembureau? Dan kun je een andere kiezer vragen om namens jou te stemmen. Je geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht). Lees meer informatie op deze pagina onder ‘Een andere kiezer voor je laten stemmen’.

Stemmen buiten Bonaire

Ben je op 6 juni niet op Bonaire? En wil je graag zelf stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Wanneer je een kiezerspas aanvraagt, is jouw stempas niet meer geldig. Lees meer informatie op deze pagina onder ‘Kiezerspas aanvragen’.

Waar stem je voor

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement kies jij de kandidaat waarvan jij vindt dat hij of zij jouw stem verdient. Jouw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 31 Nederlanders na de verkiezing in het Europees Parlement komen.

Wat is het Europees Parlement

Het Europees Parlement bestaat uit 720 gekozen leden. 31 leden komen uit Nederland. Zij zitten er allemaal namens politieke partijen. Hoe meer stemmen een partij krijgt bij de verkiezing, hoe meer zetels (en dus leden) ze krijgen in het Europees Parlement. De Nederlandse leden werken samen met leden van andere landen die dezelfde ideeën hebben.

Taken van het Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement praten over hoe de Europese Unie dingen moet regelen. Ze maken en beslissen over nieuwe wetten. Dit doen ze samen met vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen. Deze wetten hebben invloed op de levens van inwoners in de Europese Unie. Ze gaan bijvoorbeeld over de economie, armoedebestrijding, klimaat en veiligheid.
Het Europees Parlement keurt de begroting voor de plannen van de EU goed en controleert hoe het geld wordt uitgegeven. Het Europees Parlement benoemt ook de voorzitter en commissarissen van de Europese Commissie, en controleert deze.
In de Europese Commissie zitten 27 commissarissen. 1 uit elk land van de Europese Unie. De Europese Commissie stelt nieuwe plannen voor. En controleert of de 27 landen van de EU zich houden aan de plannen en regels van de Europese Unie.

Informatie over partijen en kandidaten

Op de website van de Kiesraad vind je informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvang je thuis een overzicht met alle kandidaten die meedoen. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Een andere kiezer voor je laten stemmen

Je kunt iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Dit heet machtigen.
Dit kan op 2 manieren:
1. via jouw stempas (onderhandse volmacht)
2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)
Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Machtigen via de stempas

Met een onderhandse volmacht kun je tot op de dag van de verkiezingen iemand anders vragen om voor je te stemmen. Je mag zelf kiezen wie je machtigt. De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) moet:
- kiesgerechtigd zijn;
- op Bonaire wonen;
Als de persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) niet op Bonaire woont, dan kun je een machtigingsformulier invullen (zie onder, ‘machtigen via machtiginsformulier’);
- jouw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via jouw stempas werkt zo:
1. Je vult de achterkant van jouw stempas in. Doe dit samen met degene die je wilt machtigen. Dan weet je zeker dat je de juiste persoon machtigt.
2. Geef de gemachtigde jouw stempas en een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van jouw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
3. De gemachtigde laat de kopie van jouw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien.

Machtigen via machtigingsformulier

Je kunt ook een andere kiezer machtigen om voor jou te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als je langere tijd in het buitenland bent.
Met een schriftelijke volmacht kunt je iemand uit Bonaire of een andere openbaar lichaam of gemeente in Nederland machtigen om voor jou te stemmen.
Voor een schriftelijke volmacht heb je een machtigingsformulier nodig. Deze kun je hier downloaden. Of je kunt het formulier ophalen bij de balie van de afdeling Burgerzaken. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij Burgerzaken binnen zijn. Mail het formulier naar verkiezingenbonaire@bonairegov.com of lever het formulier in bij de afdeling Burgerzaken.
Openingstijden afdeling Burgerzaken: maandag t/m donderdag van 8:00 tot 15:00 uur.
De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) moet:
- kiesgerechtigd zijn;
- jouw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:
1. Jij en de persoon die voor jou gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die jij wilt machtigen het formulier invullen voordat jij dat zelf doet. Zo weet je zeker dat je de juiste persoon machtigt.
2. Lever het formulier uiterlijk maandag 3 juni in bij Burgerzaken.
3. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor jou kan stemmen. Als Burgerzaken het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
4. De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. Je hoeft geen kopie van jouw identiteitsbewijs mee te geven.

Een veilige kopie van een identiteitsbewijs meegeven

Met de KopieID-app van de Rijksoverheid, maak je op een veilige manier een kopie van jouw identiteitsbewijs. Je kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.
Let op: kijk goed op jouw ID-bewijs waar jouw BSN staat. Dit nummer kan ook in een (machine-leesbare) strook onderaan het document staan. Maak ook daar jouw BSN onleesbaar.

Jouw naam, geboortedatum, handtekening en de ‘geldig tot’-datum van het document zijn nodig. Deze gegevens mag je dus niet onleesbaar maken.

Met de KopieID app kun je ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk zet je het doel waarvoor je de kopie maakt. Ook zet je hierin de datum waarop je de kopie maakt. Je kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

KopieID-app downloaden

Je kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor hoeveel mensen mag je met een volmacht gaan stemmen

Je mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met jouw eigen stem.

Kiezerspas aanvragen

Ben je op 6 juni 2024 niet op Bonaire, maar in een andere gemeente of openbaar lichaam? En wil je graag zelf stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kun je in heel Nederland stemmen, of in elk van de openbare lichamen.
Als je een kiezerspas hebt aangevraagd, kun je alleen met deze kiezerspas stemmen. Je krijgt geen nieuwe pas als je deze verliest. Bij het stembureau geef je jouw kiezerspas en laat je jouw identiteitsbewijs zien.

Je kunt jouw kiezerspas op 2 manieren aanvragen:
1. Online, via dit formulier. Dit kan van dinsdag 14 mei tot en met maandag 3 juni 2024. Je krijgt jouw kiezerspas thuisgestuurd.
2. Aan de verkiezingsbalie bij Burgerzaken, Kaya Neerlandia 40. Dat kan van maandag 13 mei tot woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur. Neem jouw geldige identiteitsbewijs mee naar de verkiezingsbalie. Je krijgt jouw kiezerspas dan meteen mee.

PARTIJ INFORMATIE

Meer weten?