Verkiezingen Eilandsraad

De volgende verkiezingen voor de Eilandsraad zijn in 2027.

Verkiezingen Eilandsraad

De laatste Eilandsraadverkiezingen waren op 15 maart 2023. De volgende Eilandsraadverkiezingen zijn 4 jaar later.

 

Na de verkiezingen worden de stemmen geteld. Hoe meer stemmen een partij heeft, hoe meer zetels die partij krijgt. Partijen mogen elkaar opzoeken om een ‘coalitie’ (samenwerking) te vormen. Samen maken ze afspraken hoe ze Bonaire de komende 4 jaar willen gaan besturen. De Eilandsraad bestaat uit 9 leden.

 

Tussen de Eilandsraadverkiezingen zit een periode van 4 jaar. Binnen deze periode kan een coalitie het eiland besturen. Een coalitie  heeft minimaal 5 zetels nodig om te besturen. Wil een partij of eilandsraadslid niet meer meedoen, dan kan het aantal zetels onder de 5 komen. Dan is er sprake van een minderheid en moet de ‘coalitie’ aftreden.

Stemmen op de Eilandsraad

De Eilandsraad wordt om de 4 jaar gekozen door de inwoners van Bonaire. Je kunt dan stemmen op kandidaten van politieke partijen. Je mag stemmen als je 18 jaar of ouder bent en ingeschreven staat als inwoner van Bonaire. Het is niet nodig om de Nederlandse nationaliteit te hebben: ook burgers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar die wel langer dan 5 jaar aan één stuk ingeschreven staan, mogen stemmen voor de Eilandsraad.

Wat doet de Eilandsraad?

De leden van de Eilandsraad vertegenwoordigen de inwoners van Bonaire. Het is hun taak om plannen te maken voor Bonaire die aansluiten bij de wensen van de inwoners. De Eilandsraad moet dus goed weten wat er speelt op Bonaire. De Eilandsraad controleert ook of het Bestuurscollege hun plannen goed uitvoert en of de gewenste resultaten worden bereikt. Daarnaast bepaalt de Eilandsraad hoe het geld wordt besteed.

De Eilandsraad en het Bestuurscollege

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een Eilandsraad en een Bestuurscollege. De politieke partijen die na de verkiezingen gaan samenwerken (de coalitie) stellen een Bestuurscollege samen. Dit Bestuurscollege voert het beleid uit dat de coalitie heeft vastgesteld. Het Bestuurscollege is het dagelijks bestuur van het eiland. Het bestaat uit de gezaghebber en de gedeputeerden. Het Bestuurscollege legt verantwoording af aan de Eilandsraad. Samen besturen zij het eiland. De Eilandsraad bepaalt, het Bestuurscollege adviseert en voert uit.

Belangrijke momenten en datums

De volgende verkiezingen voor de Eilandsraad zijn in 2027. Ruim van tevoren vind je op deze site alle belangrijke momenten rond deze verkiezingen.