Verkiezingen Kiescollege

De volgende verkiezingen voor het Kiescollege zijn in 2027.

Verkiezingen Kiescollege

Elke 4 jaar zijn er verkiezingen voor de leden van het Kiescollege. Deze verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de Eilandsraadverkiezingen. De laatste verkiezingen voor de leden van het Kiescollege waren op 15 maart 2023.

 

Je mag voor het Kiescollege stemmen als:

  • je 18 jaar of ouder bent.
  • je de Nederlandse nationaliteit hebt.
  • je ingeschreven staat als inwoner van Bonaire.
  • je niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Het Kiescollege kiest de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft 75 zetels. De leden van de Eerste Kamer worden elke 4 jaar gekozen door:

  • de leden van de Provinciale Staten;
  • de leden van de Kiescolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius;
  • de leden van het Kiescollege voor de Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen.

 

De Eerste Kamer bespreekt voorstellen voor nieuwe wetten die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. De Eerste Kamer kan een voorstel voor een nieuwe wet goedkeuren of afkeuren. Deze wetten kunnen ook voor Bonaire gelden. Wat er in de Eerste en Tweede Kamer wordt besloten, kan daarom ook gevolgen hebben voor jou. Het is dus belangrijk om te gaan stemmen.

Kiescollege Bonaire

Bonaire heeft een eigen Kiescollege, net als Saba en Sint Eustatius. Elke 4 jaar stemmen de inwoners van Bonaire wie er in het Kiescollege mag dat het eiland vertegenwoordigt. De enige taak van het Kiescollege is stemmen over de leden van de Eerste Kamer. Leden van het Kiescollege hebben geen rol in het uitvoeren van de bestuurstaken van het openbaar lichaam Bonaire.

De Eerste Kamer beoordeelt de Tweede Kamer

De Tweede Kamer kan voorstellen voor nieuwe wetten indienen, wijzigen en goedkeuren. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen en kan deze ook afwijzen. Zo ligt niet alle macht bij één kamer en krijgen burgers de tijd om bezwaar te maken tegen de wetsvoorstellen.  

Belangrijke momenten en datums

De volgende verkiezingen voor het Kiescollege zijn in 2027. Ruim van tevoren vind je op deze site alle belangrijke momenten rond die verkiezingen.