Verkiezingen Eilandsraad

De volgende Verkiezingen voor de Eilandsraad zijn in 2027. Jij stemt toch ook?

Verkiezingen Eilandsraad

De laatste Eilandsraadverkiezing was op 15 maart 2023. De volgende Eilandsraadverkiezing is 4 jaar later.

Stemmen op de Eilandsraad

De Eilandsraad wordt om de 4 jaar gekozen door de inwoners van Bonaire. Je kunt dan stemmen op kandidaten van politieke partijen. Je mag stemmen als je 18 jaar of ouder bent en ingeschreven staat in de basisadministratie persoonsgegevens van Bonaire. Het is niet nodig om de Nederlandse nationaliteit te hebben: ook niet-Nederlanders die langer dan 5 jaar aan één stuk ingeschreven staan, mogen stemmen voor de Eilandsraad. Jij stemt toch ook?

Wat doet de Eilandsraad?

De leden van de Eilandsraad vertegenwoordigen de inwoners van Bonaire. Het is hun taak om plannen te maken voor Bonaire die aansluiten bij de wensen van de inwoners. De Eilandsraad moet dus goed weten wat er speelt op Bonaire. De Eilandsraad controleert ook of het Bestuurscollege hun plannen goed uitvoert en of de gewenste resultaten worden bereikt. Daarnaast bepaalt de Eilandsraad hoe het geld wordt besteed.

De Eilandsraad en het Bestuurscollege

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een Eilandsraad en een Bestuurscollege. Het Bestuurscollege is het dagelijks bestuur van het eiland. Het bestaat uit de gezaghebber en de gedeputeerden. Het Bestuurscollege legt verantwoording af aan de Eilandsraad. Samen besturen zij het eiland. Het Bestuurscollege bestuurt en voert het beleid uit dat de Eilandsraad heeft vastgesteld. De Eilandsraad bepaalt, het Bestuurscollege voert uit.

Een politieke partij registeren

Lokale politieke partijen die willen deelnemen aan de Eilandsraadverkiezingen onder een bepaalde naam (aanduiding) moeten deze naam laten registeren bij het centraal stembureau op Bonaire.

Belangrijke momenten

De volgende verkiezingen voor de Eilandsraad zijn in 2027. Ruime tijd van tevoren vind je hier alle belangrijke momenten rond deze verkiezingen.