Verkiezingen Kiescollege

De volgende Verkiezingen voor het Kiescollege zijn in 2027. Jij stemt toch ook?

Verkiezingen Kiescollege

Elke 4 jaar zijn er Verkiezingen voor de leden van het Kiescollege. Deze verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de Eilandsraadverkiezingen. De laatste waren op 15 maart 2023. Je mag voor het Kiescollege stemmen als je:

-18 jaar of ouder bent;

-de Nederlandse nationaliteit hebt;

-ingeschreven staat in de basisadministratie persoonsgegevens van Bonaire.

Het Kiescollege kiest de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft 75 zetels. De leden van de Eerste Kamer worden elke 4 jaar gekozen door:

-de leden van de Provinciale Staten;

-de leden van de Kiescolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius;

-de leden van het Kiescollege voor de Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen.

 

De Eerste Kamer bespreekt wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer zijn aangenomen en stemt hierover. Deze wetten kunnen ook voor Bonaire gelden. Wat er in de Eerste en Tweede Kamer wordt besloten, kan dus ook invloed hebben op jou. Het is dus belangrijk om te gaan stemmen.

Kiescollege Bonaire

Bonaire heeft een eigen Kiescollege, net als Saba en Sint Eustatius. Elke 4 jaar stemmen de inwoners van Bonaire wie er in het Kiescollege mag dat het eiland vertegenwoordigt. Leden van het Kiescollege hebben geen rol in de uitoefening van de bestuurstaken van het openbaar lichaam Bonaire.

De Eerste Kamer beoordeelt de Tweede Kamer

De enige taak van het Kiescollege is stemmen over de leden van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer kan wetsvoorstellen indienen, wijzigen en goedkeuren. De Eerste Kamer beoordeelt de aangenomen wetsvoorstellen en kan deze eventueel verwerpen. Zo ligt niet alle macht bij één kamer en krijgen burgers de tijd om bezwaar te maken.

Wil jij in het Kiescollege?

Je kunt je verkiesbaar stellen als je:

-18 jaar of ouder bent;

-de Nederlandse nationaliteit hebt;

-ingeschreven staat in de basisadministratie persoonsgegevens op Bonaire.

Belangrijke momenten

De volgende Verkiezingen voor het Kiescollege zijn in 2027. Ruime tijd van tevoren worden hier alle belangrijke momenten rond die verkiezingen gepubliceerd.